Om oss

Nettbutikken drives i samarbeid med Artisti Profil AS, org.nr.: 994 932 772, og all kontakt vedr kjøp, vareutvalg, reklamasjoner m.m. rettes til Artisti.

Ordre/Fakturering/Kundeservice:

Har du spørsmål kan du sende en e-post til tine@kunde-service.no eller på telefon 21 50 94 79.

Kontaktperson hos kundeservice for avdelingskontor:

Mette H. Andersen, telefon 37 40 15 77 - epost: tine@kunde-service.no

Kontraktsansvarlige for Tine hos Artisti Profil:

Har du spørsmål om produkter ut over profil og gaveartikler kontakter du:
Øivind Johannessen, telefon 95 89 19 00 - epost: oj@artisti.no
Postadresse.: Postboks 92, Alnabru - 0614 OSLO
Besøksadresse: Strømsveien 308 - 1081 OSLO
www.artisti.no
Det er ikke mulig å hente/kjøpe varer i Strømsveien 308.  

Returadresse:

Tine kolleksjonen
c/o Artisti Campaign AS
Industriveien 9, Østerhus
4876 GRIMSTAD

Om Artisti Profil AS
Artisti Profil AS er en del av Artisti-gruppen (www.artisti.no).

Artisti Profil er ISO-sertifisert i Ledelsessystem for kvalitet (NS-EN ISO 9001:2015) og Ledelsessystem for miljø (NS-EN ISO 14001:2015). Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2008 og har gullstatus i EcoVadis fra 2019 og 2021.
Vi har også forpliktet oss til FNs bærekraftsmål nr. 8 (Anstendig arbeid og økonomis vekst) og 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon).

Artisti Profil produserer og handler mye med produsenter og fabrikker i Østen og det stilles strenge krav til oss som importør å ha kontroll på hvordan produksjonsforholdene er på de ulike stedene vi produserer. Vår ISO-sertifisering, vårt medlemskap i Etisk Handel og vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål skjerper oss i dette arbeidet. Dette skal også være deres sikkerhet for at de produkter dere kjøper er trygge når det kommer til miljø og bærekraft.

Mer informasjon om Artisti Profils arbeid med bærekraftig forretningspraksis og retningslinjer kan leses her.

Vi har årlige fabrikkbesøk i Østen og unngår fabrikker som scorer dårlig på miljø- og arbeidsforhold.
Vi har fokus på miljøvennlig og bærekraftig produksjon.
Vi velger god kvalitet på produkt som øker produktets levetid.
Vi tar i bruk alternativ emballasje for å redusere plastbruk.
Vi tester produkter for å sikre at de ikke har miljøskadelig innhold og samsvarer med lover og forskrifter i Norge og Europa.

Artisti drifter eget lager og kundeservice i Grimstad med egne ansatte. Artisti har tariffavtale med Handel og Kontor og Parat.

© 2019 Artisti